POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > O nama > Policijska kapelanija Majke Božje Kamenitih vrata > Misa uz blagdan Sv. Mihaela u Inspektoratu unutarnjih poslova PU zagrebačke

Misa uz blagdan Sv. Mihaela u Inspektoratu unutarnjih poslova PU zagrebačke

Misa uz blagdan Sv. Mihaela u Inspektoratu unutarnjih poslova PU zagrebačke

Foto: PU zagrebačka 

U ponedjeljak 25. rujna policijski kapelan don Marin Drago Kozić služio je misu u Inspektoratu unutarnjih poslova PU zagrebačke uz nadolazeći blagdan Svetog Mihaela, zaštitnika hrvatske policije. Don Marin je misu prikazao na intenciju i nakane svih djelatnika ove ustrojstvene jedinice, kao i za sve poginule i nestale branitelje, sve koji su nastradali u službi, a i za sve pokojne kolege koji su radili u PU zagrebačkoj.

 U propovijedi kapelan je naglasio kako je Mihael simbol Božje pobjede. On je nadvladao đavla i on ga neprestano nadvladava: „Zmaj uđe u rat i ne nadvlada”, kaže sv. Ivan u Otkrivenju. I u našim svakodnevnim borbama životatreba se opredjeljivati za Boga, a odbaciti od sebe zlo i sve ono što je protiv Boga. Po uzoru na svog nebeskog zaštitnika sv. Mihaela to je put Božje pobjede u našem životu. Nama za uzor takvog života je blaženi Miroslav Bulešić, čije moći častimo u našoj Policijskoj kapelaniji. Pobjeda je često rezultat mnogih poraza, tako da se ne može reći ni za svece da su oni uvijek samo pobjeđivali. Ali se za sve može reći da su se borili.A duhovni boj treba prethoditi svakoj i zemaljskoj i nebeskoj borbi za prave vrijednosti: istine i pravednosti, zaključio je don Marin.

Na koncu je policijski kapelan svim djelatnicima čestitao nadolazeći blagdan Svetog Mihaela i Dan policije.