POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Dokumenti > Inspektorat unutarnjih poslova

Inspektorat unutarnjih poslova

Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Subotom i nedjeljom ne radi.

Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova – Zagreb, Petrinjska 30  - radno vrijeme je od 8 do 15 sati. Subotom i nedjeljom ne radi.

Lokacija:

- Inspekcija zaštite od požara – Zagreb, Savska 1

- Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari -  Zagreb, Savska 1

- Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova – Zagreb, Petrinjska 30 

Informacije - telefonski broj: 01/4570 637 tajnica

Inspekcija zaštite od požara (tel: 01/4570 637):

Izdavanje odobrenja za skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova
Izdavanje potvrda iz područja zaštite od požara na glavni projekt 
Izdavanje posebnih uvjeta zaštite od požara i eksplozija za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova
Izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara

Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari (tel: 01/4570 637):

Izdavanje odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari
Izdavanje odobrenja za izvođenje javnog vatrometa i glasnog pucanja

Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova (tel: 01/4563  661):

Zaštitarski poslovi:
Izdavanje dopuštenja i iskaznica za zaštitare, čuvare i zaštitare-tehničare
Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tjelesne zaštite u građanskoj odjeći
Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama
Izdavanje odobrenja za početak rada unutarnje čuvarske službe
Izdavanje posebnog odobrenja za poslove pratnje prijenosom, prijevozom, te prijenosom i prijevozom
Izdavanje potvrda o sukladnosti za vozila i specijalne sigurnosne spremnike koji se koriste za prijenos/prijevoz
novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

Detektivski poslovi:
Izdavanje odobrenja za početak rada privatnog detektiva
Izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog ureda
Izdavanje ovlasti za obavljanje detektivskih poslova
Izdavanje iskaznica za poslove privatnog detektiva
Prijava za polaganje stručnog ispita