POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Dokumenti > Državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Korisni linkovi:

Lokacija:  Zagreb, Petrinjska 30

Poslovi državljanstva

Radno vrijeme sa strankama je od ponedjeljka do petka od 8,00 do 15,00 sati

Poslovi statusnih pitanja stranaca

Radno vrijeme sa strankama je od ponedjeljka do petka od 8,00 do 13,00 sati

Subotom i nedjeljom ne radi.

 

Informacije, telefon: 01/4563-639 od  8,00 do 15,30 sati

Poslovi državljanstva:

soba 207/II. kat, telefon: 01/4563-640, 01/4563-569

- podnošenje zahtjeva za utvrđivanje, stjecanje i prestanak hrvatskog državljanstva

 

Poslovi statusnih pitanja stranaca:

I.kat, telefoni: 01/4563-639, 01/4563-620, 01/4563-690, 01/4563-621, 01/4563-622, 01/4563-623

- podnošenje zahtjeva za kratkotrajni boravak,  privremeni boravak, stalni boravak

- podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad

- podnošenje zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice

- prijava privremenog boravka za državljane države članice EGP-a

- prijava stalnog boravka za državljana države članice EGP-a i člana njegove obitelji

- prijava i odjava prebivališta/boravišta, odnosno promjene adrese  stanovanja

soba 229/II.kat, telefon: 01/4563-622

- podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o prijavi rada