POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Dokumenti > Državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Državljanstvo i statusna pitanja stranaca

Korisni linkovi:

Lokacija:  Zagreb, Petrinjska 30

Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8,00 do 15,00 sati

Sektor upravnih i inspekcijskih poslova subotom ne radi.

 

Informacije, telefon: 01/4563-639 od  8,00 do 15,30 sati

Poslovi državljanstva:

soba 207/II. kat, telefon: 01/4563-640, 01/4563-569

- podnošenje zahtjeva za utvrđivanje, stjecanje i prestanak hrvatskog državljanstva

 

Poslovi statusnih pitanja stranaca:

I.kat, telefoni: 01/4563-639, 01/4563-620, 01/4563-690, 01/4563-621, 01/4563-622, 01/4563-623

- podnošenje zahtjeva za kratkotrajni boravak,  privremeni boravak, stalni boravak

- podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad

- podnošenje zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice

- prijava privremenog boravka za državljane države članice EGP-a

- prijava stalnog boravka za državljana države članice EGP-a i člana njegove obitelji

- prijava i odjava prebivališta/boravišta, odnosno promjene adrese  stanovanja

soba 229/II.kat, telefon: 01/4563-622

- podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o prijavi rada