POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Savjeti > Lokacije na kojima se nadzire brzina

Lokacije na kojima se nadzire brzina

 

14.1.2019.

ponedjeljak

D 10, SLAVONSKA AVENIJA , A 4 ZAGREB – GORIČAN, ULICA GRADA VUKOVARA,HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, JADRANSKI MOST,AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA, ILICA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

15.1.2019.

utorak

SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, A 4 ZAGREB – GORIČAN,DRŽIĆEVA AVENIJA,  ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA,AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

16.1.2019

srijeda

SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, AVENIJA  GOJKA  ŠUŠKA,A 4 ZAGREB – GORIČAN, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE,JADRANSKA AVENIJA, SAMOBORSKA CESTA, ILICA,ZAGREBAČKA AVENIJA ,AC A-1,A-2, HEINZELOVA

17.1.2019.

četvrtak

A 3 ZAGREB – LIPOVAC, BRANIMIROVA, A 4 ZAGREB – GORIČAN ,SLAVONSKA AVENIJA, GOLIKOVA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA,AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

18.1.2019.

petak

A 4 ZAGREB – GORIČAN, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA,A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SELSKA CESTA, ALEJA GRADA BOLOGNE,ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

19.1.2019.

subota

SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, A 4 ZAGREB – GORIČAN, SLAVONSKA AVENIJA, ILICA, AVENIJA  DUBROVNIK, FRATERŠČICA, GOLIKOVA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

20.1.2019.

nedjelja

SLAVONSKA AVENIJA, ZVONIMIROVA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, DRŽIĆEVA AVENIJA,AVENIJA  DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2,A-3, HEINZELOVA

21.1.2019.

ponedjeljak

KSAVERSKA, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, DRŽIĆEVA AVENIJA,DUBRAVA, ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA,AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

22.1.2019.

utorak

PANTOVČAK, SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, AVENIJA GOJKA ŠUŠKA, KLAIĆEVA, ALEJA GRADA  BOLOGNE,ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

23.1.2019.

srijeda

MEDVEŠČAK, A 3 ZAGREB – LIPOVAC,BRANIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA,SELSKA CESTA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA,AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

24.1.2019.

četvrtak

A 3 ZAGREB – LIPOVAC,  ZVONIMIROVA, SLAVONSKA AV.ENIJA, HEINZELOVA,DUBRAVA, ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, FRATERŠČICA, GOLIKOVA,AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

25.1.2019.

petak

A 4 ZAGREB – GORIČAN, ULICA GRADA VUKOVARA, BRANIMIROVA,DRŽIĆEVA AVENIJA, ALEJA GRADA BOLOGNE, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

26.1.2019.

subota

ULICA GRADA VUKOVARA, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN,PANTOVČAK, SELSKA, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA,AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

27.1.2019.

nedjelja

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, SLAVONSKA AVENIJA,A 4 ZAGREB – GORIČAN, A 3  ZAGREB-LIPOVAC, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

28.1.2019.

ponedjeljak

SLAVONSKA AVENIJA,  A 3 ZAGREB – LIPOVAC, ULICA GRADA VUKOVARA,D 10, PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA, JADRANSKI MOST, SISAČKA CESTA,       AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

29.1.2019.

utorak

HEINZELOVA, DRŽIĆEVA AVENIJA,  A 4 ZAGREB – GORIČAN,SLAVONSKA AVENIJA, ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA,ŠKORPIKOVA, AC A-1,A-2,A-3, HEINZELOVA

30.1.2019.

srijeda

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, DUBRAVA, HEINZELOVA, PANTOVČAK, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA,SELSKA CESTA, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

31.1.2019.

četvrtak

D 10, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN,ULICA GRADA VUKOVARA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, JADRANSKA AVENIJA, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1,A-2, A-3, HEINZELOVA