POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Savjeti > Lokacije na kojima se nadzire brzina

Lokacije na kojima se nadzire brzina

   

  

12.12.2018.

srijeda

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, ZVONIMIROVA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, A 4 ZAGREB – GORIČAN,  SLAVONSKA AVENIJA, ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

13.12.2018.

četvrtak

A 3 ZAGREB – LIPOVAC,  ZVONIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA, HEINZELOVA, DUBRAVA,  ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

14.12.2018.

petak

D 10, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, ULICA GRADA VUKOVARA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

15.12.2018.

subota

SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, DRŽIĆEVA AVENIJA, ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

16.12.2018.

nedjelja

SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, AVENIJA GOJKA ŠUŠKA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

17.12.2018.

ponedjeljak

A 3 ZAGREB – LIPOVAC, BRANIMIROVA, A 4 ZAGREB – GORIČAN ,SLAVONSKA AVENIJA, SELSKA CESTA, ŠKORPIKOVA, ZAGREBAČKA AVENIJA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

18.12.2018.

utorak

A 4 ZAGREB – GORIČAN, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, JADRANSKI MOST, AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA, ILICA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

19.12.2018.

srijeda

SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, A 4 ZAGREB – GORIČAN,  SLAVONSKA AVENIJA, ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

20.12.2018.

četvrtak

SLAVONSKA AVENIJA, ZVONIMIROVA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, DRŽIĆEVA AVENIJA, JADRANSKA AVENIJA,SAMOBORSKA CESTA, ILICA, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, HEINZELOVA

21.12.2018.

petak

KSAVERSKA, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, DRŽIĆEVA AVENIJA, DUBRAVA, GOLIKOVA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3

22.12.2018.

subota

PANTOVČAK, SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SELSKA CESTA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

23.12.2018.

nedjelja

MEDVEŠČAK, A 3 ZAGREB – LIPOVAC,BRANIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA, ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, FRATERŠČICA, GOLIKOVA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

24.12.2018.

ponedjeljak

A 3 ZAGREB – LIPOVAC,  ZVONIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA, HEINZELOVA, DUBRAVA, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA , AC A-1, A-2,A-3,

25.12.2018.

utorak

A 4 ZAGREB – GORIČAN, ULICA GRADA VUKOVARA, BRANIMIROVA, DRŽIĆEVA AVENIJA, ILICA, HEINZELOVA , AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3

26.12.2018.

srijeda

ULICA GRADA VUKOVARA, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, PANTOVČAK, KLAIĆEVA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

27.12.2018.

četvrtak

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, A 3  ZAGREB-LIPOVAC, SELSKA CESTA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

28.12.2018.

petak

SLAVONSKA AVENIJA,  A 3 ZAGREB – LIPOVAC, ULICA GRADA VUKOVARA, D 10, ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, FRATERŠČICA, GOLIKOVA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA

29.12.2018.

subota

HEINZELOVA, DRŽIĆEVA AVENIJA,  A 4 ZAGREB – GORIČAN, SLAVONSKA AVENIJA, ALEJA GRADA BOLOGNE, AC A-1, A-2, A-3

30.12.2018.

nedjelja

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, DUBRAVA, HEINZELOVA, PANTOVČAK,  A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, SELSKA, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3

31.12.2018.

ponedjeljak

DRŽIĆEVA AVENIJA, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, BRANIMIROVA, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA