POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Savjeti > Lokacije na kojima se nadzire brzina

Lokacije na kojima se nadzire brzina

  

13. 6. 2018.

srijeda Heinzelova, Hrvatske bratske zajednice, Slavonska av., Držićeva av. , Ul. grada Vukovara, Selska c., Al.G. Bologne, Zagrebačka av., AC A-1, A-2, A-3

14. 6. 2018.

četvrtak  Heinzelova, Branimirova, Zvonimirova, Slavonska av., Hrvatske bratske zajednice, Zeleni Valovi, Selska, Av. Dubrovnik, Ilica, Horvaćanska, AC A-1, A-2, A-3

15. 6. 2018.

petak Heinzelova, Slavonska av., Branimirova, Dubrava, Držićeva av., Av. Dubrovnik, Ilica, Klaićeva, Most mladosti, A-1, A-2, A-3

16. 6. 2018.

subota  Heinzelova, Av.G.Šuška, Branimirova, Pr. b. Filipovića, Jadranski most, Sisačka c, AC A-1, A-2, A-3, A-4

17. 6. 2018.

nedjelja  Heinzelova, Hrvatske bratske zajednice, Držićeva av., Medvešćak, Slavonska av., Branimirova, Dubrava, Al.G. Bologne, Jadranska av.,Škorpikova, AC A-1,A-2,A-3

18. 6. 2018.

ponedjeljak Heinzelova, Ksaverska, Dubrava, Držićeva av., Slavonska av., Selska, Av. Dubrovnik, Ilica, Horvaćanska, AC A-1, A-2, A-3

19. 6. 2018.

utorak Heinzelova, D 28, Slavonska av., Branimirova, Držićeva av., Av.G.Šuška, Hrvatske bratske zajednice, Jadranska av., Zagrebačka av., AC A-1,A-2, A-3 

20. 6. 2018.

srijeda Heinzelova, Slavonska av., Držićeva av., Hrvatske bratske zajednice, Zagrebačka av., Av.V.Holjevca, AC A-1, A-2, A-3, A-4

21. 6. 2018.

četvrtak Heinzelova, Zvonimirova, Medveščak, Slavonska av., Pantovčak, Jadranska av.,Samoborska c,Ilica, Zagrebačka av., AC A-1,A-2, A-3

22. 6. 2018.

petak Heinzelova, Zeleni Valovi, Slavonska av., Držićeva av., Av. Dubrovnik, Ilica, Horvaćanska, Karlovačka AC A-1, A-2, A-3

23. 6. 2018.

subota Heinzelova, D 28, Ul.grada Vukovara, Slavonska av., Pantovčak, Selska c., Al.G. Bologne, Zagrebačka av., AC A-1, A-2, A-3, A-4

24. 6. 2018.

nedjelja Heinzelova, Slavonska av., Medveščak, Ksaverska, Držićeva av., Ilica, Av. Dubrovnik, Fraterščica, Golikova, AC A-1, A-2, A-3

25. 6. 2018.

ponedjeljak Heinzelova, Držićeva av., Slavonska av., Ksaverska, Branimirova, Jadranska av.,AC A-1, A-2, A-3

26. 6. 2018.

utorak Heinzelova, Držićeva av., Slavonska av., Dubrava, Av. Dubrovnik, Ilica, Klaićeva, Most mladosti, A-1, A-2, A-3

27. 6. 2018.

srijeda Heinzelova, Zeleni Valovi, Slavonska av., Ilica, Av. Dubrovnik, Ljubljanska av., AC A-1, A-2, A-3, A-4

28. 6. 2018.

četvrta Heinzelova, Dubrava, Branimirova, D 28, Slavonska av., Al.G. Bologne, Jadranska av., Horvaćanska, AC A-1, A-2, A-3

29. 6. 2018.

petak Heinzelova, Pantovčak, Slavonska av., Dubrava, Držićeva av., Av. Dubrovnik, Ilica, Klaićeva, Most mladosti,AC A-1, A-2, A-3

30. 6. 2018.

subota Heinzelova, Držićeva av., Slavonska av., Dubrava, Ilica, Av. Dubrovnik, Ljubljanska av., AC A-1, A-2, A-3