POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci PP Dugo Selo

Kontakt policajci PP Dugo Selo

I. kontakt područje: obuhvaća Zagrebačku ulicu od 2 do 50, Josipa Zorića od 2 do 90, Domobransku ulicu do broja 14/A, Perivoj Grofa Draškovića, Ferenčakovu, Športsku, Jantolov breg, Osječku, Antuna Mihanovića, Vatrogasnu, M. J. Zagorke i Perivoj I. B. Mažuranić, E. Kumičića, S. Kolara, Ostarijaševu, D. Domjanića, V. Nazora, I.G.Kovačića, A. G. Matoša, M. Marulića, J. Dalmatinca, P. Berislavića, A.K. Miošića, Prelog, T. Ujevića te Šaškovečku do broja 51

Kontakt policajac: Stjepan Belić
Telefon: 01/4570 942

II. kontakt područje: obuhvaća Zagrebačku ulicu od 1 do 81, Josipa Zorića od 1 do 87, Josipa Predavca, Kolodvorsku, M. Krleže, Biskupa Antona Kažotića, željezničku postaju Dugo Selo, Matije Gupca, Trnošćica, Štefanovićevu, Sajmišnu, Oborovsku, Laznice, Goričku, Ulicu 30. svibnja te Ulicu Hrvatskih branitelja

Kontakt policajac: Dubravko Graberec
Telefon: 01/4570 942

III. kontakt područje: obuhvaća naselja Brckovljani, Božjakovina, Gračec i Prikraj

Kontakt policajac: Nikola Ronjak
Telefon: 01/4570 943

IV. kontakt područje: obuhvaća naselja Rugvica, Okunščak, Dragošićka i Jalševec Nartski

Kontakt policajac: Dubravko Sever
Telefon: 01/4570 941