POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci PP Samobor

Kontakt policajci PP Samobor

  

I. kontakt područje: obuhvaća dijelove mjesnih odbora Grada Samobora, odnosno MO "Ferdo Livadić", MO "Bogumil Toni", MO "Franjo Bučar".

Kontakt policajac: Slobodan Pantelić
Telefon: 01/4570 021

II. kontakt područje: obuhvaća dijelove mjesnih odbora Grada Samobora, odnosno MO "Bogumil Toni", MO "Milan Lang" i MO "Kardinal Franjo Kuharić".

Kontakt policajac: Stjepan Fadljević
Telefon: 01/4570 021

III. kontakt područje: obuhvaća dio mjesnog odbora "Sveta Nedelja" Grada Sveta Nedelja

Kontakt policajac: Krunoslav Ječić
Telefon: 01/4570 021

IV. kontakt područje: obuhvaća dijelove mjesnih odbora Grada Samobora, odnosno MO "Bregana" i MO "Lug".
 
Kontakt policajac: Marko Rimac
Telefon: 01/4570 021