POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci VI. PP Zagreb

Kontakt policajci VI. PP Zagreb

Kontakt policajci VI. PP Zagreb

 

I. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća dio naselja Blato i Botinec, sa slijedećim ulicama: Botinec s ulicama Botinečka, Botinečki Kuti, Bašćanske ploče, Brezovička cesta (od br. 21-51 i od 34-84A), Cesarićeva slapa, Diogenešova, Dunda Maroja, Đuke Begovića, Đurđice Agićeve, Filipa Latinovicza, Gundulićeve Dubravke, Gupčeve lipe, Ivice Kičmanovića, Kolareve Breze, Kozarčeve Tene, dr. Luje Naletilića (od br. 31-85 i 32-124), dr. L. Naletilića - odvojak, Lesičine Linardićeva, Modre Rijeke, Marije Žubrinić, Marulićeve Judite, Petrice Kerempuha, Pere Kvržice, Reljkovićeve Satire, Šegrta Hlapića, Šenoine Branke, Zlatareva zlata I Velog Jože.

Kontakt policajac: Tadija Marić
Telefon: 01/6141 455
 

II. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća dio naselja Remetinec i Lanište sa slijedećim ulicama: Ul. Remetinec, Remetinečki gaj, Remetinečka cesta (od br. 60-122), dr. Luje Naletilića (od br. 2-30 i 1-9),sa Dječjim vrtićem, zgrada HZZO, hostel "Novogradnja", hotel "I" i Okružni zatvor Zagreb. Ul. Lanište (od br. 1-16/C ), Jadranska avenija (od br. 2-10), sa objektom "BILLA" i McDonald's. Blato sa ulicama, ul. Bačurina, Borovčica, Delkovečka, Furjanićka, Fiolićeva, Goleška, Holjakova, Imprićeva, Jadranska avenija, Kanalska, Kate Mlinarić, Karlovačka cesta (od br. 21-207 i 2-82), Kupinečka, Ograjska, Pogačićeva, Rastočka, Sućova, Ščukanćeva, Vodirova i Zdihovska.

Kontakt policajac: Danijel Horvat
Telefon: 01/6141 455

III. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća naselje Kajzerica, sa slijedećim ulicama: Av. Većeslava Holjevca br. 10, Av. Dubrovnik (od br. 1-15), Brodarićeva, Bencekovićeva, Južna obala (od br. 2-9), Podbrežje (od br. 3-14), Podbrežje od br. 3-14), Jadranski most, Jozefa Antala, Remetinečka cesta (od br. 1-15), Rogićeva, Radoslava Cimermana i Servisna cesta.

Kontakt policajac: Dražen Smetiško
Telefon: 01/6141 455

IV. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća naselja Savski Gaj i Trnsko, sa slijedećim ulicama: Savski gaj sa ulicama: Anićeva ulica, Hermanova ulica, Išćanski put, Iški put, Naserov trg, Nehruov trg, Premudski put, Prekratova ulica, Remetinečka cesta, Rivanjski put, Savski Gaj Put I-XIII, Sestrunjski put, Trokut I-XV i Vrgadski put, te Trnsko od br. 1-49.

Kontakt policajac: Stjepan Brlek
Telefon: 01/6141 455


V. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća dio naselja Siget sa slijedećim ulicama: Alkarski put, Frodeova, Park Mladenaca, Siget (od br. 6-22), Radmanovečka.

Kontakt policajac: Goran Babić
Telefon: 01/6141 455

VI. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća dio naselje Siget, sa slijedećim ulicama: Prilaz V. Brajkovića, Resselova, Prilaz Ivana Visine, Trg Senjskih uskoka, Freudeova (od br. 1 - 9), Brodograditeljska, Av. V. Holjevca (od br. 12 - 22), Av. Dubrovnik (od br. 6 - 16), Sortina, Al. Pomoraca.

Kontakt policajac: Damir Samaržija
Telefon: 01/6141 455

VII. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća naselje Sopot, sa slijedećim ulicama: Av. V. Holjevca (od 3 do 17), Av. Dubrovnik (od križanja sa Av. V. Holjevca do križanja sa SR Njemačkom), SR Njemačka (od križanja sa Av. Dubrovnik do križanja sa Islandskom ul.), Islandska, Erlichova, Zemljakova, M. Kovačevića, Šenova, Potočnjakova, V. Kovačića, Turinina, Pičmanova i Ostrogovićeva.

Kontakt policajac: Zdenko Švenda
Telefon: 01/6141 455

 


VIII. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća naselje Središće, sa slijedećim ulicama: Av. Bundek, Brune Bušića, Ivana Šibla, Nikole Andrića, SR Njemačke i Stonska.

Kontakt policajac: Mato Šimunović
Telefon: 01/6141 455

IX.kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća dio naselja Zapruđe, sa slijedećim ulicama: Av. Bundek, Balokovićeva, Baburičina, Lojenov prilaz, Luja Adamića, Meštrovićev trg, Park Vjekoslava Majera,Trumbićeva, Vankina i Vučetićev prilaz.

Kontakt policajac: Predrag Pavlic
Telefon: 01/6141 455
 

X. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća dio naselja Utrine, sa slijedećim ulicama: Av. Dubrovnik br. 36, Barčev trg, Hrastin pr., Kombolova, Karamanov pr., Marjanovićev pr. I Maretićeva ul.

Kontakt policajac: Nikola Dukić
Telefon: 01/6141 455

XI. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća dio naselja Travno, sa slijedećim ulicama: Ul. Božidara Magovca 3-107 i Kopernikova.

Kontakt policajac: Krešimir Pevec
Telefon: 01/6141 455
 

XII. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća naselje Sloboština, sa slijedećim ulicama: Karela Zahradnika, Nežićeva, Nikole Andrića br. 3, Miškinina (zapadni dio), Mije Silobod Bolšića, Marka Oreškovića (od br. 23 do br. 55 i od br. 22 do br. 42), Stjepana Gradića, SR Njemačke (od Islandske do Av. V. Holjevca) i Vladimira Varićaka.

Kontakt policajka: Ljiljana Markanović
Telefon: 01/6141 455
 

XIII. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća dio naselja Dugave, sa slijedećim ulicama: Hribarov prilaz, Školski prilaz, Vajdin vijenac, Vijenac Frane Gotovca, Sv. Mateja 1-7.

Kontakt policajac: Zoran Vrbat
Telefon: 01/6141 455
 

XIV. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća dio naselja Dugave, sa slijedećim ulicama: Josipa Seissla, S. Planića, J. Denzlera, A. Brdarića, S. Podhorskog, J. Holjca, A. Baranyja, Hrelićka, Havidićeva i Gomboševa.

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/6141 455
 

XV. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća dio naselja Klara, sa slijedećim ulicama: Burićeva, Burićev odvojak, Svetoklarska, Glogovečka, Horvatova, Kralji, Ledinski put, Ledinski Odvojak 1 i 2, Lukoranska, F. Malnara, F. Malnara odvojak 1-9, Mrkšina, Oreškovićeva, Posedarska, Posedarska odv. 1-4, Perjasička, Proveni put 1-5, Čavoglavska, Radmanovečka, Saljska, Sisačka cesta, Sisačka cesta odvojak 1-4, Turanjska, Šenoina, Antuna Tota, Utinjska, Utinjski odvojak 1 i 2, Zelengorska i Kotorvaroška.

Kontakt policajac: Saniel Ravlić
Telefon: 01/6141 455
 

XVI. kontakt područje gradska četvrt Novi Zagreb - Brezovica obuhvaća dio općine Brezovica sa slijedećim ulicama: Balaški, Goli Brijeg, Brezovička cesta, Golobreška, I – IV Golobreški odvojak, Desprimska ulica, I – IV Desprimski odvojak, Grančari, I - V Grančarski odvojak, Frklići, Piškori, Prigradska, I – IV Prigradski odvojak, Harabajsi odvojak, Hudobička ulica, I – III Hudobički odvojak, Zadvorska, I i II Zadvorski odvojak, Kašinci, Kašinci odvojak, Kostenjski, Zeleni brijeg, Kružna Zadvorska, Palčići odvojak, Marovići.

 
Kontakt policajac: Mato Lucić
Telefon: 01/6141 455
 

XVII. kontakt područje: obuhvaća dio općine Stupnik, sa sljedećim ulicama: Botinka, Ćumlije, Dvorski put, Drobilina I i II odvojak, Donjostupnička, Domovićeva, Domovićev brijeg, Domovićev brijeg I odvojak, Farkači, Gorenjska ulica, Gradek, Gornjostupnička, Horvatinci, Jugova, Japjeci, Katrički, Katrići, Kobasova, Kovačićko, Kratka, Lopuhi, Majdačka, Medcestama, Meglajci, Micani, Omladinska, Pavlovička, Rožići, Rožići I i II odvojak, Runtasi, Stupnički Obrež, Štefanjska, Topoljska, Trdakova, Trgovenska, Ul. Sv. Benedikta, Ul. Sv. Benedikta I odvojak, Vernička, Žužići, te Žužići I i II odvojak.

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/6141 455