POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci III. PP Zagreb

Kontakt policajci III. PP Zagreb

 

I. kontakt područje "OŠ Ivan Mažuranić": omeđeno je na sjevernoj strani ulicom Dubrava od Štefanovečke ceste do Osječke ulice, s zapadne strane Štefanovečkom cestom od Av. Dubrava do Kapucinske, s južne strane Slavonskom od Kapucinske do Osiječke i s istočne strane Osiječkom ulicom od Av. Dubrava do Slavonske ulice. Na I. kontakt području nalaze se OŠ "Marija Jurić Zagorka", OŠ "Ivan Mažuranić" i Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić.
 
Kontakt policajac: Zdravko Tomić
Telefon: 01/2991 444

II. kontakt područje "Vrtić Jabuka": omeđeno je na sjevernoj strani Željezničkom prugom na Branimirovoj ulici od potoka Trnava do I. Čulinca, s zapadne strane potokom Trnava od željezničke pruge do Vukomerečke ceste, s južne strane Vukomerečkom cestom. Na II. kontakt području smješten je Dječji vrtić "Jabuka".

Kontakt policajac: Damir Subotnik
Telefon: 01/2991 444

III. kontakt područje "Osječka ulica": omeđeno je sa sjeverne strane ulicom Dubrava od Osječke ulice do Čulinečke ceste, sa zapadne strane Osječkom ulicom od Av. Dubrava do Branimirove, s južne strane Branimirovom ulicom od Osječke do Čulinečke ceste te s istočne strane Čulinečkom cestom od Av. Dubrava do Branimirove ulice.

Kontakt policajac:Tomislav Bratuša
Telefon: 01/2991 444

 

IV. kontakt područje "Oporovečka ulica": omeđeno je sa južne strane Av. Dubrava od Av. Gojka Šuška do Ljubijske ulice, sa istočne strane Ljubijskom ulicom od ulice Dubrava do Oporovečke, sa sjeverne strane Oporovečkom ulicom od Ljubijske do Av. Gojka Šuška te sa zapadne strane Av. Gojka Šuška od Oporvečke do Ul. Dubrava.

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/2991 444

V. kontakt područje "OŠ Žuti Brijeg": omeđeno je sa južne strane Oporovečkom ulicom od Av. Gojka Šuška do Al. Mira, s zapadne strane Al. Mira, s zapadne strane Av. Gojka Šuška od Oporovečke do Poročke te sa sjeverne strane Novačkom ulicom. Na kontakt području smješten je objekt KB»Dubrava», OŠ "Žuti Brijeg", Dječji vrtić "Radost" te groblje "Miroševac".
Kontakt policajac: Marinčo Pranjić
Telefon: 01/2991 444

VI. kontakt područje "Ulica Leopolda Mandića": omeđeno je sa istočne strane Grižanskom ulicom od Av. Dubrava do Međugorske, sa sjeverne strane Međugorskom i Sv. L. Mandića od Ljubijske do Međugorske, s zapadne strane Ljubijskom ulicom od Sv. L. Mandića do Av. Dubrava te s južne strane Av. Dubrava od Ljubijske do Grižanske.

Kontakt policajac: Marijan Škaper
Telefon: 01/2991 444

VII. kontakt područje "OŠ Mato Lovrak": omeđeno je sa zapadne strane Grižanskom ulicom od ul. Dubrava do ul. Mirka Deanovića, sa sjeverne strane ul. Mirka Deanovića od Grižanske do Al. B. Jurišića sa istočne strane Al. B. Jurišića I Dankovečkom ulicom od Križnog puta do Av. Dubrava te s južne strane Av. Dubrava od Dankovečke do Grižanske. Na kontakt području smještena je III. PP Zagreb, OŠ ”Mato Lovrak” i Dječji vrtić "Pčelica”.

Kontakt policajac: Renato Jurakić
Telefon: 01/2991 444

VIII. kontakt područje "Nova tržnica Dubrava": omeđeno je s istočne strane ul. Klin i Novoselskom ulicom, s južne strane Av. Dubrava od Klina do Dankovečke, s zapadne strane Dankovečkom od Av. Dubrava do Mate Lovraka te sa sjeverne strane ul. Mate Lovraka od Dankovečke do Milovana Gavazzia. Na kontakt području smještena je Nova tržnica Dubrava, Srednjoškolski centar "PPOC", Sportska dvorana Dubrava, OŠ "Vjenceslav Novak".

Kontakt policajac: Hlupić Ivan
Telefon: 01/2991 444
 

IX. kontakt područje "OŠ A. B. Šimić": omeđeno je s zapadne strane ul. Klin, sa južne strane Av. Dubrava od Klina do I. Poljanica, s istočne strane ul. I. Poljanice te sa sjeverne strane ul J. Dragišića i A. Nuića. Na kontakt području smještena su dva objekta Dječjeg vrtića "Sunce", OŠ "A.B. Šimić".

Kontakt policajac: Mladen Požega
Telefon: 01/2991 444

X. kontakt područje "OŠ Čučerje": obuhvaća Sunekovu ulicu, Čučersku cestu, Trg Svete Marije Čučerske, Kuntićeve stube od broja 1 do broja 9, ul. Sloge od Trga Sv. Marije Čučerske do broja 70, Talani Čučerski, prilaz vrtiću i ul. Rušćenica, te Oporovečki vinogradi do raskrižja s prilazom vrtiću, kao i ulicu Granešina te Goričanci. Na kontakt području smještena je OŠ "Granešina", OŠ "Čučerje" i Dječji vrtić "Kolibri".

Kontakt policajac: Alen Bičanić
Telefon: 01/2991 444

XI. kontakt područje "Okretište tramvaja Dubec": obuhvaća 1. Poljanice od broja 2 do broja 10, 2. , 3. 4. i 5. Poljanice, Dubečka od broja 2 do 22 i od broja 2 do 22 i od broja 1 do broja 7, Dujma Penića, Raula Goldonija, OŠ ”Antun Mihanović”, okretište tramvaja Dubec. Na kontakt području smješten je Dječji vrtić "Sunce”.

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/2991 444

XII. kontakt područje "OŠ Retkovec": omeđeno je sa zapadne strane Čulinečkom cestom od Av. Dubrava do Branimirove, s južne strane Branimirovom od Av. Dubrava do I. Retkovca, s istočne strane ul. I. Retkovec i sa sjeverne strane Av. Dubrava od Čulinečke ceste do I. Retkovca. Na kontakt području smještena je OŠ ”Retkovec” i Dječji vrtić "Jabuka”.
kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/2991 444

XIII. kontakt područje "Željeznička postaja Čulinec": obuhvaća ul. Čulinec 1 I 2, Čulinečku cestu od broja 79 do 115 I 74 do 116, Borova, Badema Česmina, Ariša, Palma, Topola, Jablana, Jela, Bršljena, Bagrema, Omorika, Čempresa, Krušaka, Jabuka, Dunja, Kestenja, željeznička postaja Čulinec.
Kontakt policajac: Saša Behtan
Telefon: 01/2991 444