POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > O nama > Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Obavlja poslove: prijavništva (prebivališta i boravišta građana), osobnih isprava (izdavanje osobnih iskaznica i putovnica), prometnih isprava (za vozila i vozače), odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, poslove u svezi kretanja, boravka i rada stranaca. Predlaže mjere za otklanjanje nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom upravnih referada u policijskim postajama; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima, inspekcijski nadzor nad tvrtkama koje se bave izradom pečata i žiga s državnim grbom te koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i streljiva; nadzire nabavu i prijevoz eksploziva, određuje lokacije za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova; utvrđuje posebne uvjete gradnje, obavlja tehnički pregled za građevine iz područja zaštite od požara i eksploziva; obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.

Radom Sektora upravlja:

Načelnica Branka Šepac Blažanović, dipl. pravnik

Zagreb, Petrinjska 30, II kat, soba 209

Telefon: +38514563609

 

Unutar Sektora upravnih i inspekcijskih poslova djeluju:

1. Služba za upravne poslove (Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u vezi oružja; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja).

Unutar Službe djeluju:

- Odjel za prijavništvo i osobne isprave (na lokaciji: Petrinjska 30),

- Odjel za prometne isprave (na lokaciji:Heinzelova 98),

                          - Odjel za poslove oružja (na lokaciji: Petrinjska 30).

 2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca (Vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, poslove u svezi kretanja, boravka i rada stranaca, prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese stranaca, izdaje potvrde i osobne isprave za strance).

Unutar Službe djeluju:

- Odjel za statusna pitanja stranaca (na lokaciji: Petrinjska 30),

- Odjel za državljanstvo (na lokaciji: Petrinjska 30).

3. Inspektorat unutarnjih poslova (Obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima, nad tvrtkama koje se bave izradom pečata i žiga s državnim grbom te proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i streljiva; nadzire nabavu i prijevoz eksploziva, određuje lokacije za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova; utvrđuje posebne uvjete gradnje, obavlja tehnički pregled građevina iz područja zaštite od požara i eksploziva; obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti.

Unutar Inspektorata djeluju:

 - Inspekcija zaštite od požara (na lokaciji: Savska 1),

 - Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari (na lokaciji: Savska 1),

 - Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova (na lokaciji: Petrinjska 30).

 

4. Odjel pisarnice (Obavlja poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivske i registraturne građe; te poslove u svezi nađenih stvari (Nalazni ured).

Odjel pisarnice djeluje na lokaciji Petrinjska 30, a Nalazni ured na lokaciji: Heinzelova 98: