POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > O nama > Sektor za granicu

Sektor za granicu

 

Adresa: Policijska uprava zagrebačka

Sektor za granicu

Bregana, Samoborska ulica 12

Telefon: 01/4570 669

Faks: 01/4570 662

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslova zaštite zračnog prometa, obavija poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Sektoru za granicu ustrojene se sljedeće ustrojstvene jedinice:

Služba za državnu granicu,

Služba za nezakonite migracije

 

GRANIČNI PRIJELAZI

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu:

Zagreb  (Postaja aerodromske policije Pleso)

Telefon:  01/4570 220

Faks: 01/4570 222

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu:

Bregana (Postaja granične policije Bregana)

Telefon:  01/4570 410

Faks: 01/4570 422

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu:

Savski Marof (Policijska postaja Zaprešić)

Telefon: 01/3310 550

Faks: 01/4570 472

 

Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu su:

Bregana Naselje (Postaja granične policije Bregana)

Telefon:  01/4570 410

Faks: 01/4570 422

 

Harmica (Policijska postaja Zaprešić)

Telefon: 01/3310 550

Faks: 01/4570 472

 

Stalni granični prijelazi za pogranični promet su:

Novo Selo Žumberačko (Policijska postaja Samobor)

Telefon: 01/3361 555

Faks: 01/4570 022

 

Kraj Donji (Policijska postaja Zaprešić)

Telefon: 01/3310 550

Faks: 01/4570 472

 

MUP RH:

Savjeti prelazak državne granice

One Stop Control

 One Stop Control-Slovenija

 

Obveze stranih državljana

- ako ne koristi usluge pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja (svaku promjenu adrese) dužnost je stranca da u roku od 2 dana po ulasku u Republiku Hrvatsku na policiji prijavi svoj smještaj

- stranac uvijek uza se mora nositi ispravu kojom dokazuje svoj identitet i pokazati je na zahtjev službene osobe

- gubitak, krađu ili nestanak putne ili druge isprave dužan je odmah prijaviti policiji.