POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > O nama > Ured načelnika

Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se poslovi zakonitosti postupanja, analitički poslovi, poslovi odnosa s javnošću i poslovi prevencije.
 
Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.
 
 

- Poslovi zakonitosti postupanja primarno se odnose na ocjenu zakonitosti postupanja i zakonitosti primjene policijskih ovlasti u svakodnevnom radu policijskih službenika svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave. Ovdje se zaprimaju i obrađuju predstavke i prijave građana na rad policijskih službenika u slučajevima kad građani smatraju da su postupanjem policijskih službenika povrijeđena neka njihova prava, odnosno, kad su policijski službenici svojim postupanjem prekoračili policijske ovlasti pa se građane u zakonskom roku od 30 dana obavještava o utvrđenom i poduzetom.

- Poslovi prevencije se sastoje u praćenju stanja sigurnosti te pronalaska i poduzimanja niz aktivnosti zajedno s partnerima s ciljem da se smanji mogućnost počinjenja kažnjivih radnji i poveća sigurnost, a posebno subjektivni osjećaj sigurnosti u zajednici
 

- Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se cjelovite analize, informacije i pregledi, a odnose se na razdoblja od jednog tjedna pa sve do izrade godišnjih izvješća.

- Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno, poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.

 

Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću 

Voditeljica Službe: Marija Goatti 

Telefon: 01/4563 411; 01/4563 127; 01/4563 257; 01/4563 354

Faks: 01/4563 273

E-mail:  zagrebacka@policija.hr

- redovne konferencije za novinare održavaju se svakim radnim danom, s početkom u 10 sati, u zgradi Policijske uprave zagrebačke, Ulica Matice hrvatske 4 ;