POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Javna nabava

Javna nabava

 

Obveze iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011)

Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11.), te izjava načelnika Policijske uprave i  ovlaštenih predstavnika naručitelja u PU zagrebačkoj  obavještavamo da predstavnici naručitelja i s njima povezane osobe ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su  vlasnici poslovnih udjela dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5 posto, u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi. Slijedom navedenoga, sukladno članku 13. stavak 9. točka1, izjavljujemo da  nema gospodarskih subjekata s kojima Policijska uprava zagrebačka kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.