POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111

O nama

O nama
U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja.

Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje te obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.Sjedište Policijske uprave zagrebačke nalazi se u Zagrebu na adresi: Ulica Matice hrvatske 4. 

Tel.: 01/4563 111

E-mail: zagrebacka@policija.hr

Radom Policijske uprave zagrebačke upravlja načelnik Marko Rašić

U Policijskoj upravi djeluju: