O nama

 

     Policijska akademija

            Avenija Gojka Šuška 1, 10 000 Zagreb

            Načelnik:  Dubravko Novak

            E-mail: policijska.akademija@mup.hr

 

 

 

Pomoćnici načelnika:

  • Josip Šešet, tel. +385 1 2426 301
  • Iva Balgač, tel. +385 1 2426 307
  • dr. sc. Davorka Martinjak, tel. + 385 1 2426 316

 

Tajnica Policijske akademije: Višnja Orlović, tel. +385 1 2426 310

Recepcija Policijske akademije: PA-recepcija@mup.hr

Policijska akademija je ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, osnovana sedamdesetih godina 20. stoljeća kao Obrazovni centar. Policijska akademija specijalizirana je ustanova u kojoj se organizira i realizira temeljna obuka budućih policajaca, obuka studenata te specijalistička obuka policijskih službenika i vježbenika. 

 U Policijskoj akademiji ustrojene su sljedeće jedinice:

 

Visoka policijska škola i Policijska škola "Josip Jović" - 47 godina obrazovanja

 

Kratka povijest obrazovne institucije

 

 

 Poslije drugog svjetskog rata, odnosno od 1945. godine, obrazovanje policijskih službenika (redarstvenika) provodilo se putem tečajeva (kurseva).

Stručna škola za unutrašnje poslove, u trajanju od dvije godine, osnovana je 1960. godine.

Visoka škola za unutrašnje poslove započela je s radom desetak godina kasnije - 1970./71. godine.

U sklopu Školskog centra 1972./73. započinje s radom Srednja škola za milicionare, u četverogodišnjem trajanju, koja od 17. svibnja 1991. mijenja naziv te se dalje naziva Srednja škola unutarnjih poslova te i dalje traje četiri godine.

Policijska akademija i njezini djelatnici imali su značajnu ulogu u Domovinskom ratu (1991.- 1995.), posebice u njegovom početnom razdoblju, kad je prostor Akademije korišten u svrhu vojne obuke postrojbi policije, ZNG-a, a kasnije i Hrvatske vojske. Brojni djelatnici Policijske akademije i osobno su sudjelovali u ratnim operacijama. Završetkom Domovinskog rata, Policijska akademija obnavlja svoju temeljnu namjenu ustanove čija je funkcija policijsko obrazovanje.

Nakon odluke Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske 1993. godine, kojom odobrava upis učenika u 3. i 4. razred, Srednja škola unutarnjih poslova prelazi na dvogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje policajac. Nekoliko godina kasnije, Srednja škola je 1. 1. 2002. preimenovana u Policijsku školu, a predviđa se da školu upisuju polaznici tek nakon završene četverogodišnje srednje škole.

Novi nastavni Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac (policajka) predviđa trajanje obrazovanja od jedanaest mjeseci u sklopu kojeg su minimalno četiri tjedna stručne prakse, odnosno, model prekvalifikacije. Prema takvom modelu obrazovanje za zanimanje „policajac“ sustavno se provodi od 25. 3. 2003., sa različitim rokom i modelima trajanja obrazovanja i stručne prakse.

Početak rada škole pod novim nazivom: Policijska škola "Josip Jović" obilježen je 29. rujna 2011. 

U Policijskoj akademiji danas se organiziraju i realiziraju desetine različitih obrazovnih stručnih specijalističkih i temeljnih oblika obrazovanja za potrebe MUP-a Republike Hrvatske, a otvoreni su i programi obrazovanja za potrebe vanjskih korisnika. Istodobno, Visoka policijska škola obrazuje studente, buduće kriminaliste i diplomirane kriminaliste.

U sastavu Policijske akademije, uz Policijsku školu "Josip Jović", Visoku policijsku školu i Službu za stručno usavršavanje i specijalizaciju, djeluju i Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnosti, Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa te Muzej policije.

Smatrajući da je danas, na početku 21. stoljeća obrazovanje, permanentna kategorija, djelatnici Policijske akademijeredovito se stručno usavršavaju te stalno razvijaju nove oblike obrazovanja.

 

Visoka policijska škola  

Voditelj-dekan: doc. dr. sc. Krunoslav Borovec

Pomoćnik voditelja Visoke policijske škole za stručni studij: mr. sc. Davor Štrk, tel.: +385 1/ 2426 359; +385 1/2426 304

Pomoćnica voditelja Visoke policijske škole za istraživanje, razvoj i sveučilišni studij: dr. sc. Ruža Karlović, tel.: +385 1/ 2426 350; +385 1/2426 304

Tajnik: Dušan Milivojević, tel.: +385 1/ 2426 312


Policijska škola „Josip Jović“

Voditeljica: mr. sc. Renata Odeljan

Pomoćnik voditelja Policijske škole za nastavu: Hrvoje Marić
tel. +385 1/ 2426 314

Pomoćnik voditelja Policijske škole za domski odgoj i stručnu praksu: Dane Trkulja
tel. +385 1/ 2426 445

Pedagog: Neven Mikec
tel. +385 1/ 2426 370

Tajnica Policijske škole: Gordana Dušanić, dipl. krim
tel. +385 1/ 2426 313

Tajnica voditelja Policijske škole:
tel. +385 1/ 2426 305

Kontakti:
Telefonska centrala:
tel. +385 1/ 2426 311

e-mail: policijska_skola@mup.hr

 

Knjižnica Policijske akademije:
Radno vrijeme od 7 do 15 sati
tel. +385 1/ 2426 379

Adresa:

Policijska škola „Josip Jović“
Av. Gojka Šuška 1
10 040 Zagreb
 

Policijska škola „Josip Jović“ provodi Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac (policajka) sukladno svom Statutu i propisima o srednjoškolskom obrazovanju te Temeljni policijski tečaj, sukladno procjeni Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale. Program srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac (policajka) odobrava ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa. Obrazovanje se provodi u skladu s potrebama Ravnateljstva policije, općim propisima iz područja obrazovanja i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Statut Policijske škole "Josip Jović".

Polaznicama nastavni planovi i programi predmeta struke (Policijskih ovlasti i njihove primjene, Policijskog naoružanja i gađanja, Kriminalistike, Prekršajnog prava, Kaznenog prava, Psihologije, Kriminalističke prevencije, Etike policijskog zvanja, Ustava Republike Hrvatske, prava EU i ljudskih prava, Informacijskog sustava MUP-a itd.) omogućavaju da tijekom obrazovanja usvoje i usavrše znanja, vještine, ponašanja i stavove djelotvornog, profesionalnog policijskog službenika.

Tijekom školovanja polaznicima je pomno osmišljena organizacija života i svakodnevnog rada, što obuhvaća i dodatno bavljenje izvannastavnim aktivnostima. 

Neizostavan je dio Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac (policajka) institucionalno pripremljena, organizirana te u konačnici realizirana stručna praksa u Policijskoj upravi zagrebačkoj.